Nieuws

Onze whiteboards langs de duurzaamheidsmeetlat in 5 alternatieve punten

Whiteboard wanden worden steeds vaker in de voorlopig ontwerpfase van een bouwproject ingetekend wanneer de functionaliteit van een gebouw wordt bepaald. Montage vindt dan plaats op de bouwplaats. Het omgaan met afvalmaterialen is maar een enkel voorbeeld van de invloed op duurzaamheid in die bouwfase. We benadrukken dat een whiteboard officieel binnen de catergorie inrichtingselementen valt en daarmee officieel niet aan de BREEAM-NL normen hoeft te voldoen. Toch willen we in dit artikel laten zien hoe ons product bij kan dragen aan het duurzaamheidsdoel van de opdrachtgever.

Bouwplaatsbeheer

Doel: Het stimuleren van het verantwoord beheren van de bouwplaats en zijn invloed op de omgeving.

Onze bijdrage: Chameleon montageteams werken volgens de richtlijnen van het handboek Bewuste Bouwers. Montage kan gepland worden met als doel overlast zoveel mogelijk te beperken. Gereedschappen voldoen aan de richtlijnen, zoals stofafzuiging op machines.

Afvalmanagement

Doel: minimaliseren grondstoffenverbruik door effectief afvalmanagement.

Onze bijdrage: Chameleon whiteboardpanelen worden in onze eigen fabriek op maat geproduceerd, zodat op de bouwplaats enkel gemonteerd hoeft te worden. Hierdoor wordt restafval op de bouwplaats voorkomen.

Panelen worden bovendien zonder verpakking, met enkel een herbruikbaar tussenkarton, naar de eindlocatie getransporteerd. De hoeveelheid verpakkingsafval wordt hierdoor gereduceerd tot nul. Er hoeft dus niet gescheiden of gerecycled te worden, wat staat voor de volle BREEAM-score. Overigens passen wij geheel volgens ISO14001:2015 certificering afvalscheiding toe van plastics, hout, karton, metalen en andere materialen.

Onderbouwde herkomst van materialen

Doel: Het stimuleren van de toepassing van materialen met een onderbouwde/verantwoorde herkomst in de hoofdbouwdelen.

Onze bijdrage: Chameleon whiteboardpanelen bevatten een MDF-kern die volledig bestaat uit FSC®-gecertificeerd (licentiecode: C137061) hout. Dat betekent dat we gecontroleerd kunnen aantonen dat de gebruikte materialen voortkomen uit verantwoord bosbeheer. Bovendien is het hout in de hele keten, vanaf het bos tot aan het eindproduct, traceerbaar.

Materialen met een lage milieu impact

Doel: Het identificeren en stimuleren van het gebruik van materialen met een lage milieu-impact gedurende de volledige levenscyclus van het gebouw.

Onze bijdrage: Als producent berekenen wij jaarlijks de totale Co2-uitstoot die vrijkomt bij het produceren van onze producten. Deze emissie compenseren we door het aanplanten van nieuw bos via de CBF-gecertificeerde stichting Trees For All.

Een Chameleon whiteboard is een kwalitatief duurzaam product met een levenslange garantie op functionaliteit. Dat betekent dat het product gedurende de gehele levensduur van een gebouw beschrijfbaar blijft.

Gezonde binnenlucht

Doel: Het bevorderen van een gezonde en goede kwaliteit van de binnenlucht, doordat de gebruikte bouw- en afwerkingsmaterialen een lage emissie van schadelijke, vluchtige organische verbindingen en andere schadelijke stoffen veroorzaken.

Onze bijdrage: Het Chameleon emaille whiteboardoppervlak heeft het certificaat Indoor Advantage™ Gold: het emaille oppervlak voldoet aan het Indoor Air Quality certificaat (SCS-EC10.3-2014 v3.0) voor ‘open plan and private office workstation’ parameters en ‘School classroom’ parameters. Registratienr.: SCS-IAQ-02139.

De lijm in onze producten bevat geen vluchtige organische verbindingen. De lak die we gebruiken voor de randen van onze whiteboards is watergedragen.

Benieuwd naar onze algemene duurzaamheidsspeerpunten? Bekijk ze hier.