Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Modern ondernemerschap is rekening houden met toekomstige generaties. Smit Visual (producent van Chameleon) erkent de belangrijke rol die producenten spelen in de verduurzaming van onze maatschappij. Daarom zijn we dagelijks bezig met het maken van slagen op dit gebied. Certificering is het makkelijkst meetbare bewijs van deze inzet.

  • FSC® gecertificeerd
  • uitgestoten CO2 wordt 100% gecompenseerd

Maar we doen meer…

?>

01. Verkleinen ecologische voetafdruk

Jaarlijks nemen we tal van kleine en soms grote maatregelen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

100% CO2 compensatie. Wij ondernemen concrete acties om onze uitstoot te verminderen. De uitstoot die overblijft compenseren we door het aanplanten van bos. Dit gebeurt via het wereldwijd erkende certificaat van Trees For All.

Certificaat Trees For All

02. Verantwoord gebruik van grondstoffen

We moeten stoppen met het plegen van roofbouw op onze aarde. Als FSC®-gecertificeerde producent kunnen we gecontroleerd aantonen dat gebruikte houtmaterialen voortkomen uit verantwoord bosbeheer. Bovendien is het hout in de hele keten, vanaf het bos tot aan het eindproduct, traceerbaar. Voor meer informatie over specifieke FSC-labelling op productniveau, kunt u altijd contact met ons opnemen.

03. Goed werkgeverschap

Als werkgever zijn we er trots op om een bijdrage te mogen leveren aan de Nederlandse (en Europese) maakindustrie. Doordat het productieproces plaatsvindt in Geldrop, Nederland, hanteren we vanzelfsprekend de Europese wetgeving als het gaat om arbeidsomstandigheden. We respecteren de normen en waarden op gebied van onder andere personeelsbescherming, veiligheid, werktijden en discriminatie.

04. Lokale partners

Voor onze productie houden we rekening met de totale afstand die grondstoffen moeten afleggen. Daarbij kiezen we bij voorkeur voor leveranciers binnen Nederland of Europa. Zo komt 92% van onze belangrijkste leveranciers momenteel uit Europa.

Met lokale partners zijn we bovendien beter in staat om de keten transparant te houden. We hebben intensief contact om leveranciers aan onze ethische standaarden te houden. Zo voeren we gesprekken op thema’s als afvalverwerking, CO2-reductie en werkomstandigheden.

 

“92% van onze leveranciers komt uit Europa”