Contactgegevens:

https:/www.smit-visual.nl Spaarpot 120 – 122 5667 KZ Geldrop Nederland Tel.: +31(0)40 – 280 85 00 KvK: 17060336 Dhr. Serge Pladet is de contactpersoon inzake privacykwesties/AVG. Hij is te bereiken via mailadres: avg@smit-visual.nl Persoonsgegevens die wij verwerken Smit Visual B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken doordat:

 • u gebruik maakt van de diensten van Smit Visual B.V.;
 • en/of omdat u deze gegevens na accordering van deze privacyverklaring zelf bij het invullen van een contactformulier via de website van Smit Visual aan Smit Visual B.V. verstrekt

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsgegevens
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Adresgegevens
 • IP adres
 • Koopgeschiedenis

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg@smit-visual.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Smit Visual B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Smit Visual B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • bestellen;
 • marketing;
 • informeren;
 • solliciteren.

Concreet:

Bestellen en offerte aanvragen

 • Afhandelen van bestellingen (producten en diensten) of offerte aanvragen
 • geautomatiseerde e-mails die verband houden met bestellingen of offerte aanvragen
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Afhandelen van bestellingen Als u een bestelling plaatst bij Smit Visual B.V., dan hebben wij uw gegevens nodig om uw bestelling af te kunnen handelen. Zo verwerken wij uw bedrijfsnaam, voor- en achternaam en adres om uw bestelling te leveren. Uw telefoonnummer en e-mailadres worden opgeslagen om u – indien nodig – te benaderen en om u te informeren over de afhandeling van uw bestelling.  

Marketing

 • Verzenden van onze email nieuwsbrief
 • Mailen om uw tevredenheid als klant te kunnen onderzoeken via een klant¬tevredenheids-onderzoek
 • Marketinganalyses en optimalisaties met als doel u zo optimaal mogelijk van informatie te voorzien over onze producten en diensten

Nieuwsbrief Wij vragen toestemming voor het versturen van nieuwsbrieven, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een offerte. Deze nieuwsbrief staat los van gekoppelde automatische emails zoals een bedankmail. Wij slaan uw naam en uw e-mailadres op om u te kunnen voorzien van de nieuwsbrief. Analytics De website van Smit Visual B.V. verzamelt uw gegevens om onze website te verbeteren. Dit gebeurt via Google Analytics. Deze gegevens worden via uw IP-adres verzameld. Denk hierbij aan informatie die betrekking heeft op de duur van uw websitebezoek of de specifieke websitepagina’s op onze site die u bezoekt. Informeren

 • Informeren over onze producten en diensten
 • Verzenden van huishoudelijke mededelingen

Verzoek tot contact Als u ons verzoekt om contact met u op te nemen via het contactformulier op de website, dan vragen wij alleen de benodigde gegevens om u van dienst te kunnen zijn. Uw naam, bedrijfsnaam en  postcode gebruiken wij om u te koppelen aan de juiste contactpersoon binnen ons bedrijf. Uw e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt om contact met u op te nemen.

Solliciteren

 • Verwerken van sollicitatiebrieven en C.V.’s

Afhandeling sollicitaties Als wij sollicitatiebrieven en C.V.’s van personen ontvangen, dan zullen wij zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Gegevens uit sollicitatiebrieven en C.V.’s worden uitsluitend gebruikt om de sollicitant te beoordelen en eventueel uit te nodigen voor sollicitatie-gesprekken. Sollicitatiebrieven en C.V.’s worden direct na verwerking verwijderd uit onze database.

Geautomatiseerde besluitvorming

Smit Visual B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Smit Visual B.V.) bij betrokken is. Smit Visual B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • MailChimp
 • Exact
 • Navision
 • Office 365

Gebied waarin de persoonsgegevens gebruikt worden

Smit Visual B.V. zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken binnen de Europese Economische Ruimte (E.E.R.), tenzij verwerking buiten de E.E.R. noodzakelijk is doordat u als klant gevestigd bent buiten de E.E.R. In die gevallen is het noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en geeft u door uw adresgegevens als afleveradres door te geven uitdrukkelijk toestemming aan Smit Visual B.V. om de gegevens buiten de E.E.R. te (laten) verwerken, maar wel uitsluitend in de landen buiten de E.E.R. waar u gevestigd bent en de landen buiten de E.E.R. waar verwerking in verband met doorvoer noodzakelijk is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Smit Visual B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Bestellen: conform de fiscale bewaarplicht van de belastingdienst Marketing: tot maximaal 2 jaar na het laatste contactmoment Nieuwsbrief (bijzondere marketingactiviteit): tot het moment dat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief Informeren: tot maximaal 2 jaar na het laatste contactmoment Sollicitatiebrief / CV: wordt verwijderd direct na verwerking Open sollicitaties: wordt verwijderd direct na verwerking

Delen van persoonsgegevens met derden

Smit Visual B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien nodig een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Smit Visual B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Smit Visual B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Smit Visual B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Smit Visual B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Google Adwords-advertenties van Smit Visual B.V. bij Google zoek¬resultaat¬pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar – en door Google opgeslagen op – servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Smit Visual B.V. heeft hier geen invloed op. Smit Visual B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Smit Visual B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Smit Visual B.V. en heeft u het recht op overdracht van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben in een computerbestand, naar u of een andere door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw (persoons)gegevens of een intrekking van uw toestemming of uw bezwaar inzake de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mailadres avg@smit-visual.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u afkomstig is, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Smit Visual B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Smit Visual B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mailadres avg@smit-visual.nl.